четвъртък, 21 април 2016 г.

SCM системи за управление на доставки

Във верига на доставка всички си взаимодействат. Така се включват всички в системата. Увеличаването на специализацията на труда => предприятията трябва да изнесат на аутсорсинс, от външни фирми, а не сами да я произвеждат. SCM са разширение на днешните ERP системи. Но основния фокус е върху бизнес партньорите и доставчиците и техните доставчици. Те са насочени навън. SCM дава възможност за оптимизиране на планирането, производството и доставката на продукти и услуги.
SCM системи за управление на доставки

Този клас системи се използват в дистрибуторски и логистични компании. Те са интерорганизационни ( организационните потоци от информация от различни фирми ). Имат много добри аналитични способности.

SCM дава възможност за:

  • Вземане на решение какво да се произведе, съхрани и премести
  • Бързо взаимодействие по отношение на поръчката
  • Проследяване на статуса на поръчката
  • Проверка на наличността
  • Намаляване на стоковите запаси
  • Съкращаване на разходи за доставка и транспорт
  • Проследяване на доставката
  • Планиране на производството в зависимост от търсенето
  • Бързо реализиране или промяна на предлаганите продукти

Пример на добра SCM система е предлаганата от IBM. Крайния резултат от SCM: да удовлетворим желанията на клиентите при минимални разходи. Доставчици: SAP AG, IBM, i2, Maungistics.

0 comments:

Публикуване на коментар